Dagverloop

De voormiddag

9u00 tot 9u30:
Inschrijvingen voor een hele of een halve dag speelpleinplezier.

9u30:
Oproepliedje met daarna een kort toneeltje om de dag in te zetten.

9u40:
De kinderen zijn vrij om te doen wat ze willen. De animatoren voorzien verschillende activiteiten waaruit ze kunnen kiezen. Deze activiteiten zijn heel divers en gaan van sporten, bouwen, toneel en dans tot knutselen, koken of een begeleid vrij spel.

De middag

11u45:
Oproepliedje voor onze kleutertjes, ze gaan dan hun handen wassen en vertrekken al richting eetzaal.

12u00:
Oproepliedje voor alle andere kinderen. Zij gaan dan ook hun handen wassen en vervolgens richting eetzaal.

Tijdens het eten:
De kinderen krijgen een drankje naar keuze.

Na het eten tot 13.30:
Kleuters gaan spelen in de turnzaal.
Alle andere kinderen spelen vrij op het domein.


De namiddag

13u00 tot 13u30:
Inschrijvingen voor een halve dag speelpleinplezier.

13u30:
We starten de namiddag met een kort toneel.

13u40:
De kinderen spelen per leeftijdsgroep een door de animatoren voorbereid spel.

16u15:
Oproepliedje om de dag af te sluiten. De kinderen verzamelen per leeftijdsgroep en krijgen een vieruutje.
Daarna volgt er nog een kort toneel om de dag te eindigen.

16u30:
Einde van een dag vol plezier en avontuur. En de start van het opruimplezier voor de animatoren.