Historiek

Het ontstaan van het speelplein in Mol

Alles begon met een idee in de parochie van Mol- Centrum. Enkele leiding van verschillende jeugdorganisaties waren verenigd in een jeugdcomité. Er was veel argwaan vanuit het toenmalig kerkelijk gezag voor het opstarten van het jeugdcomité.

EH Vic De winter, leraar SJB College en daarna onderpastoor in Mol, was de grote bezieler en de drijvende kracht die het ontstaan der Molse speelpleinen mogelijk maakte. Hij ging samen met het jeugdcomité aan de slag.

In het begin hadden ze veel moeilijkheden want ze hadden geen terrein, geen geld,… niets. Op een dag zat er een brief in de brievenbus van EH Vic de Winter met 25000 frank met de vermelding op de envelop “voor uw jeugdwerk”. Met dit geld kon er definitief gestart worden met ons speelplein.

Op 18 december 1947 werd de eerste structuur officieel vast gesteld en was de VZW van speelplein Galbergen opgericht.

De eerste namen van leiding en helpers die bekend waren: Herman Noyens, Karel Cools, Guy Delvaux, Kamiel Delvaux, Frans Hus, Jos Sels, Dis van Tongerloo, Jan Caers, Juul Vos, Herman De Backer, Luc Helsen, Paul Hermans, Jos Bëlien en Jos Verbruggen.

Men bouwde op de Galbergen ( de hei van zwarte Sophie) twee armzalige goals, een kwinkkwank, een stuur en een houten barakske.

Op 22 juli 1947 startte dan uiteindelijk de eerste speelpleindag uit de Molse geschiedenis. De inschrijvingen waren een succes want niet minder dan 250 kinderen uit alle gehuchten van Mol werden ingeschreven.

Het volgende jaar hebben ze de grond aangekocht ( 5 juli 1948) maar dat was zeker niet voldoende.

Terwijl het aantal kinderen het eerste jaar schommelde tussen de 100 en de 200 kinderen, al naargelang het een regendag was of niet, liep dit in het tweede jaar op tot maximum 750 jongens en meisjes.

Op het einde van dat jaar zijn ze op het glorieus idee gekomen om een zwembad te bouwen op het speelplein. Ze hadden toen een klein en groot zwembad gebouwd en dat was het enige openbare zwembad van Mol. Overdag mocht het speelplein er in zwemmen, ‘s avonds was het voor de ganse Molse jeugd.

In het gloriejaar 1950 werd er een openluchttheater opgebouwd, nu kennen wij dit als het amfitheater. Buiten de bouw van het amfitheater moesten ze ook een binnen ruimte creëren om te spelen voor de 1000den kinderen op het speelplein.

Na de vele verbouwingen zijn ze in het jaar 1950 ook de zomer geëindigd met de eerste zomerfeesten op het speelplein. Deze werden nog vele jaren hierna verder gezet.

Sinds 1958 stond er een nieuw gebouw en werden dit ook volop gebruikt door verschillende jeugdgroepen. Vanaf 1962 is ons gebouw gebruikt voor de eerste paascursus en werd het gedoopt tot een vormingscentrum.

In 1965 werden het meisjes en jongens speelplein samengevoegd omdat er veel minder kinderen aanwezig waren dan in de gloriejaren omdat er in de nabijgelegen gemeentes ook speelpleinen ontstonden.

Indien je nog graag meer wil weten over de start van het speelplein zal je zelf het boek moeten lenen in de bibliotheek dat geschreven is door Jos Van Olmen.